ČSOB Stavební spořitelna

Formulář pro aktualizaci údajů

Klientský dotazník

Pro kontrolu platnosti a doplnění dalších povinných informací podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb.

Údaje o klientovi

Vyplňte prosím všechny položky formuláře.
Pokud máte smluv více, stačí uvést jen jednu.Desetimístné číslo smlouvy (variabilní symbol platby)
Vyplňte včetně diakritikyPole je povinné
V případě změny příjmení kontaktujte info@csobstavebni.cz.Pole je povinné
Oznámení musí vyplňovat plnoletá osobaZadejte platné datum
Pole je povinné
Pole je povinné
+Lze zadat číslo pouze na český mobilní telefon.Telefonní číslo musí být 9místné a musí začínat číslem 6 nebo 7Pole je povinné
Jsem politicky exponovanou osobou
ano
ne
Pole je povinné

Hlavní zdroj příjmů a další ekonomické údaje

Vyplňte prosím všechny položky formuláře.
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Investujete nebo investoval(a) jste do virtuální měny nebo investičních tokenů?
ano
ne
Investiční token je elektronická forma držení podílu nebo nárok na budoucí výnosy / zisky v projektu / firmě.Pole je povinné